Garantie

GARANTIE

Heeft u een klacht over een item(s) uit uw bestelling?

Neem dan contact met ons op via: 

VILA Utrecht
Boven Vredenburgpassage 117,
3511 WR Utrecht
Telefoon:  030 - 307 84 46E-mail: vinld400765@bestseller.com

Gelieve je ordernummer te vermelden.

Wij beschouwen een maximum van 3 maanden als redelijke termijn, tenzij anders overeengekomen. Klachten worden niet in behandeling genomen als er niet op de juiste manier met de item(s) is omgegaan.

Garantie klachten zijn te allen tijde ter beoordeling van het winkel-personeel.

Hieraan kunnen geen rechten worden verleend.