Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen van VILA Stores BV, Krijgsman 15, 1186DM, Amstelveen, ondernemingsnummer [55789757] VILA. aan klanten die goederen kopen via VILA Nederland’s online shop (“de Online Shop”).

Totstandkoming van het contract

Er is een definitief en bindend contract gesloten tussen u en VILA Utrecht wanneer uw bestelling is bevestigd door VILA Utrecht. VILA Utrecht stuurt u een orderbevestiging per e-mail wanneer de bestelling is bevestigd. 

U mag alleen producten kopen in de Online Shop als u een particuliere consument bent, dus geen zakelijke klant.

Redelijk gebruik

VILA Utrecht behoudt zich het recht voor om bij een hoog aantal retouren te voorkomen dat personen winkelen via de Online Shop.

Prijzen, belastingen en levering

Alle prijzen zijn inclusief BTW en andere belastingen. De toepasselijke prijs is de prijs die in de Online Shop wordt vermeld met betrekking tot het relevante product op de datum van het plaatsen van de bestelling.

VILA Utrecht behoudt zich het recht voor om prijzen die onjuist zijn vermeld in de Online Shop te wijzigen. Verder behoudt VILA Utrecht zich het recht voor om prijzen, belastingen en / of andere kosten vermeld in de Online Shop te allen tijde te wijzigen, bijv. als gevolg van veranderingen in btw-tarieven of andere openbare vergoedingen en lasten, hogere kosten of als gevolg van de algemene ontwikkeling van de verkoopprijzen.

Bij het bestellen van goederen in de Online Shop wordt een bedrag toegevoegd als betaling van verzendkosten:

Click & Collect / Afhalen in winkel: gratis.

Pakket PostNL: 4,00 Euro - gratis bezorging bij bestellingen boven de 50,00 Euro

Producten besteld via de Online Shop kunnen alleen geleverd worden op adressen in Nederland.

Betaling

Bij het bestellen van goederen in de Online Shop is het mogelijk om de volgende betalingsmogelijkheden te gebruiken: IDEAL

Voor deze betaalmethode is een geldige betaalpas vereist. We behouden ons het recht voor om de geldigheid van de kaart te controleren

Voor deze betaalmethode heeft je bank een iDEAL-overeenkomst nodig, waarmee je in het betaalproces kunt inloggen om het betaalverzoek goed te keuren.

Alle betalingen zijn onderhevig aan validatie en autorisatie door zowel de kaartuitgever / betalingsprovider als ons, om de veiligheid te handhaven en fraude te voorkomen. We behouden ons het recht voor om bepaalde betaalmethoden te weigeren en / of naar een andere betaalmethode te verwijzen, afhankelijk van de omstandigheden. 

Pre-orders
In some cases it is possible to place orders on products that have not yet arrived in our stock. By placing an order on products that have not yet arrived in our stock (“Pre-orders”), you accept prepayment of the ordered products. Accordingly, you accept that VILA will charge you and collect payment prior to shipping the ordered products.  

 

Levering

Tenzij u anders bent geïnformeerd, is de gebruikelijke levertijd vanaf het moment van plaatsen van de bestelling:

Click & Collect / afhalen in winkel: 1-2 werkdagen.

POSTNL verzending: 1-3 werkdagen.

VILA Utrecht is niet verplicht zaken te leveren die niet op voorraad zijn.

 

Herroepingsrecht

U heeft het recht om zonder opgaaf van redenen de overeenkomst te herroepen.

 

Afkoelperiode

De bedenktijd is 30 dagen.

Deze termijn wordt berekend vanaf de datum waarop u de goederen heeft ontvangen.

Als de laatste datum waarop goederen kunnen worden geretourneerd een feestdag is, een zaterdag, zondag, 24 december of 31 december, loopt de deadline af op de volgende werkdag.

De deadline is in acht genomen als u vóór het verstrijken van de deadline een bericht stuurt dat u gebruik wilt maken van het herroepingsrecht.

 

Hoe trekt u zich terug uit het contract?

Als je de overeenkomst wilt herroepen, stuur dan een verklaring naar:

VILA Utrecht

Boven Vredenburgpassage 117

3511 WR Utrecht

Telefoon: 030 - 307 84 46

E-mail: vinld400765@bestseller.com 

Dat u deze overeenkomst wilt herroepen. Vermeld in uw verklaring uw naam, fysiek adres, telefoonnummer, e-mailadres, ordernummer en welke producten u wenst terugbrengen.

In het geval dat uw goederen aan ons zijn geretourneerd zonder een verklaring dat u uw herroepingsrecht uitoefent, beschouwen wij het retourneren van de producten als een herroeping van de overeenkomst.

Indien u de bezorgmethode Click & Collect / Pick up at store heeft gekozen (pakket afhalen in de winkel) en u haalt uw pakket niet binnen 14 kalenderdagen op, dan beschouwen wij dit als een herroeping van het contract.

 

Terugbetaling

Als u gebruik maakt van uw recht om de overeenkomst te herroepen, zullen wij alle van u ontvangen betalingen terugbetalen, inclusief bezorgkosten (exclusief extra kosten, als u een andere manier van levering hebt gekozen dan de goedkopere standaardlevering die door ons wordt aangeboden), zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de datum waarop we uw verzoek tot herroeping van dit contract hebben ontvangen. Restituties worden bijgeschreven op uw oorspronkelijke betaalmethode, tenzij u uitdrukkelijk anders heeft ingestemd. U hoeft in ieder geval geen kosten in rekening te brengen als gevolg van de terugbetaling.

We mogen de terugbetaling uitstellen totdat we de goederen hebben ontvangen of totdat u documentatie heeft ingediend dat de goederen zijn geretourneerd, al naargelang het geval.

Bij gedeeltelijke retourzending krijg je geen restitutie van de bezorgkosten.

 

Teruggave van goederen

De goederen dienen te worden geretourneerd aan:

VILA Utrecht

Vredenburgpassage 117

3511 WR Utrecht

U moet de goederen zonder onnodige vertraging en uiterlijk 14 dagen na de datum waarop u ons heeft laten weten dat u de overeenkomst wilt herroepen, retourneren.

Opzegging van het contract wordt te zijner tijd beschouwd als u, vóór het verstrijken van de periode van 14 dagen, de goederen aan de fysieke winkel heeft overhandigd of de postdiensten of andere diensten hebben toegezegd verantwoordelijk te zijn voor de verzending van de goederen. . Om het bewijs te bewaren dat u zich op tijd uit het contract hebt teruggetrokken, moet u het ontvangstbewijs of het trackingnummer van de retourzending bewaren waarin staat dat u de goederen aan de postdiensten enz. Hebt overgedragen voor verzending.

U draagt ​​alle kosten voor het retourneren van de producten.

 

Gebruikte / aangetaste goederen

U bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen als gevolg van een andere behandeling dan nodig is om de aard, kwaliteit en functie van de goederen vast te stellen.

 

Speciaal gemaakte goederen

Het herroepingsrecht uit de overeenkomst geldt niet voor goederen die volgens uw specificaties of met een duidelijk persoonlijk tintje zijn geproduceerd.

Melding in geval van non-conformiteit van goederen

 Op grond van de toepasselijke wetgeving verleent VILA Utrecht 24 maanden het recht om een ​​gebrek aan overeenstemming van goederen te melden, tenzij een langere termijn vereist is op grond van de nationale wetgeving in het land van levering. Dit recht om een ​​gebrek aan overeenstemming van goederen te melden houdt in dat u verplicht bent om een ​​gebrek aan overeenstemming met de geleverde producten tijdig te melden, waarbij een melding binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek altijd zal kwalificeren als een melding die wel op tijd verzonden. Het recht om een ​​non-conformiteit te melden houdt in dat je kunt klagen over gebreken of defecten aan de producten, die na levering naar boven zijn gekomen.

U kunt een klacht indienen door contact op te nemen met:

VILA Utrecht

Boven Vredenburgpassage 117

3511 WR Utrecht 

telefoon: 030 - 307 84 46

e-mail: vinld400765@bestseller.com

 

Klachtenregeling voor klanten

Als u het niet eens bent met onze afhandeling van uw klacht, is het mogelijk om een ​​klacht over een online aankoop in te dienen via het Europese platform voor online geschillenbeslechting, dat u HIER. kunt openen.

 

Aansprakelijkheid

VILA Utrecht is niet aansprakelijk voor eventuele vertragingen of niet-nakoming door overmacht. Zolang een overmachtsituatie voortduurt, is VILA Utrecht ontheven van de nakoming van haar verplichtingen.

De aansprakelijkheid van VILA Utrecht voor alle claims is beperkt tot een bedrag gelijk aan de prijs van het door u gekochte goed.

VILA Utrecht aanvaardt jegens u productaansprakelijkheid volgens de toepasselijke wetgeving.